0766.253.276
0766.253.276
boc.andrada@gmail.com

CNP gresit in cadrul procesului-verbal de contraventie. Nulitate sau eroare materiala? Avocat timisoara contraventional

Exista multe situatii in care agentul constatator mentioneaza un CNP gresit in cadrul procesului-verbal de contraventie. Din analizarea jurisprudentei din Romania pe acest aspect, rezulta faptul ca nu exista o practica unitara in ceea ce priveste solutionarea plangerilor contraventionale care au la baza acest motiv.
Unele instante considera ca indicarea gresita a CNP-ului contravenientului ar trebui sanctionata cu nulitatea procesului-verbal de contraventie, alte instante considera acest fapt ca fiind o simpla eroare materiala, care nu este de natura sa produca vreo vatamare contravenientului.
Ceea ce este foarte important de retinut este modalitatea in care instantele aplica dispozițiile art. 16 din OG 2/2001.

Art. 16

(1) Procesul-verbal de constatare a contraventiei va cuprinde in mod obligatoriu: data si locul unde este incheiat; numele, prenumele, calitatea si institutia din care face parte agentul constatator; datele personale din actul de identitate, inclusiv codul numeric personal, ocupatia si locul de munca ale contravenientului; descrierea faptei contraventionale cu indicarea datei, orei si locului in care a fost savarsita, precum si aratarea tuturor imprejurarilor ce pot servi la aprecierea gravitatii faptei si la evaluarea eventualelor pagube pricinuite; indicarea actului normativ prin care se stabileste si se sanctioneaza contraventia; indicarea societatii de asigurari, in situatia in care fapta a avut ca urmare producerea unui accident de circulatie; posibilitatea achitarii in termen de 48 de ore a jumatate din minimul amenzii prevazute de actul normativ, daca acesta prevede o asemenea posibilitate; termenul de exercitare a caii de atac si organul la care se depune plangerea.
In raport cu caracterul imperativ-limitativ al cazurilor în care nultitatea procesului-verbal incheiat de agentul constatator se ia in considerare si din oficiu, se impune ca in toate celelalte cazuri de nerespectare a cerintelor pe care trebuie sa le intruneasca un asemenea act, nulitatea procesului-verbal nu poate fi invoca decat daca s-a pricinuit partii o vatamare care nu poate fi inlaturata decat prin anulearea acelui act.
Menționarea gresita a CNP-ului, la fel ca si data savarsirii pretinsei contraventii sunt deosebit de importante intrucat califica persoana contravenientului si contraventia in sine. Daca nu este indicat in mod corect, persoana de la Directia de taxe si impozite locale nu poate primi plata amenzii in cele 48 de ore de la primirea sanctiunii, intrucat pe CNP-ul din cadrul procesului-verbal de contraventie figureaza alta persoaana. Impiedicarea obiectiva a contravenientului de a achita amenda la jumatate, astfel cum prevede legea, conduce la o evidenta vatamare, acest drept devenind iluzoriu.
Ca urmare, observam faptul ca suntem sub incidenta unui caz de nulitate care produce o vatamare persoanei in cauza si care nu poate fi inlaturata in alt mod. Este inechitabil ca pentru o singura fapta, contravenientul sa fie dublu sanctionat: o data la stabilirea cuantumului amenzii de catre agentul constatator și cea de-a doua oara, la momentul platii efective, cand dintr-o eroare care nu ii apartine, contravenientul va plati amenda in intregime, desi legea ii permite sa o achite la jumatate intr-un interval de 48 de ore.
Astfel, in conditiile in care ati fost amendat de catre un agent constatator si constatati ca CNP-ul dumneavoastra este eronat, apelati la serviciile unui avocat pentru a formula o plangere contraventionala din care sa reiasa vatamarea la care dumneavoastra ati fost expus. In caz contrar, veti fi una dintre multiplele plangeri contraventionale respinse pentru faptul ca nu s-a dovedit vatamarea.CABINET AVOCATURA - Andrada Sorana Boc

Timișoara, Str. Liniștei, nr. 17, bl. 92, et.1, ap.4, interfon 4, jud. Timis

0766.253.276

boc.andrada@gmail.com

www.avocatiovu.ro

Sunt de acord cu politica de confidentialitate. (citeste)